ما ز فردا نگرانیم

ما ز فردا نگرانیم                                                                                                                               که فردا چه کنیم زیر این بار گرانیم                                                                                                                     که جان را چه کنیم تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 14 بازدید

رفتن تو

سوخته دلم با رفتنت...تلخه برام نبودنت ولی بدون آرزومـــه...به خوشبختی رسوندنت نگاه زیبای تــوکو؟... گرمی دستات دیگه نیست بدون،غـــم نبود نت...برای من همیشگیست دیگه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
شهریور 89
5 پست
دل
1 پست
آتش
1 پست
فردا
1 پست
نگران
1 پست
شعر
1 پست
غریب
1 پست
سبز
1 پست
پری
1 پست
اشک
1 پست
وفا
1 پست
جفا
1 پست
شکستی
1 پست
عشق
1 پست
دوستی
1 پست
ازدواج
1 پست
جدایی
1 پست