# دل

ما ز فردا نگرانیم

ما ز فردا نگرانیم                                                                                                                               که فردا چه کنیم زیر این بار گرانیم                                                                                                                     که جان را چه کنیم تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید